Co to są za zajęcia?

Arteterapia czyli terapia przez sztukę jest kreatywna formą działania plastycznego , która wzbogaca  wrażliwość estetyczną dziecka, rozwija jego zainteresowania oraz usprawnia zaburzoną motorykę. Zajęcia z arteterapii pozwalają na wykorzystanie sztuki w celach leczniczych i stymulujących rozwój dziecka. Arteterapia ma szerokie zastosowanie. Wykorzystuje wachlarz różnorodnych form twórczości. Arteterapia dla dzieci szczególnie często odwołuje się do muzyki i plastyki.

Na czym polegają?

Zajęcia polegają na tworzeniu różnego typu obiektów artystycznych,  np. obrazy, rzeźby, utwory literackie, a następnie dzieli się z terapeutą zawartymi w nich znaczeniami. Wspólnie z terapeutą odkrywa też zupełnie nowe znaczenia i tropy w swojej twórczości, analizuje je i rozwija. Arteterapia  nazywana twórczym treningiem, bowiem wykorzystuje proces tworzenia lub jego wynik do wzbogacenia osobowości twórcy. Twórczość jako ekspresja osobowości ujawnia rzeczywiste stany emocjonalne, dając możliwości wyrażania uczuć, tak więc sztuka pokrzepia i oczyszcza. Proces tworzenia  może relaksować i przynosić satysfakcję, nie musi prowadzić do celu artystycznego. Najwyższą wartość terapeutyczną ma bowiem sam proces twórczy, a poprzez to ekspresja i aktywność, która prowadzi do korzystnych zmian w zachowaniu i postawie wobec innych. Jeśli terapia jest aktem tworzenia to może być wykorzystywana również jako sposób na rozwijanie wrażliwości, nie tylko na piękno przedmiotów, ale jako ważniejsze na piękno wewnętrzne człowieka. Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocję, pragnienia, dążenia, myśli jest formą komunikacji z samym sobą i innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. W  trakcie zajęć trener spełnia rolę przewodnika i towarzysza podróży w głąb siebie.

Co dają zajęcia?

Głównym celem Arteterapii  to uwrażliwienie dzieci, co sprawia że są one otwarte na otaczający ich świat i towarzyszące mu zmiany.  Terapeutyczne oddziaływanie sztuki to także uczenie wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu. Dzieci mają możliwość wyrażania tych myśli i przeżyć, które
są tłumione oraz odreagowanie emocji, napięć, a także odnajdowanie zadowolenia w sztuce.
Zajęcia plastyczne dają radość, możliwość działania i tworzenia, rozwijają wyobraźnię, myślenie, pamięć, uwagę, zarazem uczą samodzielności, zaradności, dokładności, ładu oraz organizacji pracy. Ponad to zajęcia pozwalają na :

  • redukowanie stresu,
  • zmniejszenie poziomu napięcia i uwolnienie negatywnych emocji,
  • podnoszenie samoświadomości i samooceny,
  • rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
  • poznawanie motywów własnych zachowań, introspekcja,
  • rozwijanie spontaniczności i lepszej ekspresji samego siebie.

Dla kogo?

Arteterapia przeznaczona jest dla dyslektyków, dzieci nadpobudliwych, niepełnosprawnych oraz posiadających zaburzenia nerwicowe i problemy z bezpośrednim wyrażaniem emocji. Powszechnie stosuje się ją również u dzieci całkowicie zdrowych. Staje się wtedy jedną z form zabawy. Doskonale sprawdza się jako metoda dająca uczucie odprężenia i spokoju. Arteterapia przeznaczona jest dla uczestników w każdym wieku . maluszki do 3 roku  zapraszamy z rodzicami.