Co to jest?

CEE to innowacyjna metoda nauczania języka angielskiego , która ma na celu wzbudzenie naturalnej ciekawości poznawczej, pasji i fascynacji uczeniem się języka  poprzez różnorodne działania twórcze bliskie zainteresowaniom i potrzebom dzieci .

Na czym polegają zajęcia i co je wyróżnia?

Zajęcia to polisensoryczna, kreatywna, wzbudzająca motywacje wewnętrzną, fascynująca i ekscytująca zabawa w języku angielskim.  Głównym założeniem metody jest stworzenie dla dziecka optymalnych warunków  do rozwoju jego potencjału, zdolności, motywacji wewnętrznej, co umożliwia uczenie się języka dla własnej przyjemności zamiast skupiania się na zdobywaniu kolejnych naklejek ,pieczątek czy odznak na tablicy motywacyjnej. Forma jaką wyróżnia  CEE od innych metod jest  fakt , iż proponowane przez nauczyciela aktywności oddziałowują jednocześnie na różnorodne zmysły  dziecka, zapraszając je w języku angielskim do  niezwykłej podróży  w świat dziecięcej wyobraźni w języku angielskim.

CEE  w  ramach różnorodnych technik glottodydaktycznych bazuje podczas zajęć na  działaniach:

  • artystyczno – plastycznych
  • teatralnych
  • bezpiecznych eksperymentach naukowych
  • działaniach kulinarnych
  • różnorodnych działaniach polisenorycznych

Wspomniane aktywności wzbogacone są jednocześnie  o śpiewanie piosenek  oraz formy ruchowe.

Co dają zajęcia?

Zabawne, ciekawe i przygotowane z pasją zajęcia  sprawią że podopieczni uczą się  angielskiego bardziej efektywnie . Zabieg łączenia kreatywnych aktywności z muzyką sprzyja tworzeniu się nowych połączeń neuronalnych, zapisywaniu słownictwa i fraz anglojęzycznych w pamięci trwałej, zwiększaniu poziomu koncentracji oraz podzielności uwagi. Umiejętności lingwistyczne.

Dla kogo?

Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku 2-6 lat. Najmłodszych uczestników zapraszamy z rodzicami lub opiekunami.

Gdzie?

Koszt zajęć?