Co to są za zajęcia?

Gordonki to zajęcia  umuzykalniające prowadzone metodą  prowadzone metodą Edwina E. Gordona. Wczesny kontakt z muzyką ma mnóstwo zalet. Przede wszystkim wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki i rozwija zdolności muzyczne. To cenne dla wszystkich dzieci, nie tylko dla tych, których rodzice chcieliby, żeby ich niemowlak został w przyszłości profesjonalnym muzykiem. Dlaczego? Śpiew i rozumienie muzyki to ważny punkt wyjścia do ogólnego rozwoju dziecka: rozwoju mowy, słuchu, komunikacji.   

Na czym polegają zajęcia?

Zajęcia mają charakter zabawowy . Odbywają się w formie śpiewanek i rytmiczanek – dzieci poprzez zabawę poznają melodie w różnych skalach modalnych czy proste i skomplikowane rytmy. Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Centralnym punktem jest śpiew na żywo, wykonywany przez instruktora, czasami z towarzyszeniem instrumentów. Towarzyszy im ciągły, płynny ruch : kołysanie, obroty, kładzenie na podłodze itd. Instruktor proponuje też improwizowane zabawy ruchowe, np. walka z wichurą. W pustej sali zajęć pojawiają się też rekwizyty – ale tylko na czas konkretnych ćwiczeń. Są to chusty, liny, koła hula hop, woreczki z grochem i bańki mydlane. Ważne, by dziecko miało pełną swobodę ruchu, stąd to dorośli mają podążać za jego ruchem, nie zmuszając go do siedzenia w miejscu. Rodzice lub inni opiekunowie aktywnie towarzyszą dzieciom podczas zajęć: nucą, pomagają wykonać „ćwiczenia”. Rodzice nie muszą mieć żadnego przygotowania muzycznego, ale często chętnie włączają się w zabawę, widząc, ile przyjemności sprawia ona dzieciom.

Co dają zajęcia?

W czasie zajęć dzieci uczą się odnajdywać tonikę na zakończenie melodii, co jest osiągnięciem wyłącznie słuchowym, nie podpartym żadną zbędną wiedzą teoretyczną. Dotyczy to melodii zarówno w tonalności dur -moll, jak i innych skalach. Jest to ogromny atut metody Gordona. Rozwija ona także poczucie rytmu. Dzieci doskonale wyczuwają makro -i mikrobity (większe i mniejsze jednostki metryczne) i realizują czasem zaskakująco trudne przebiegi rytmiczne. Na zajęciach gordonowskich wzbogacany jest słownik słuchowy dziecka, rozwijana wrażliwość słuchowa, kształtowany głos, doskonalone umiejętności śpiewania, podejmowania różnych działań, współdziałania z innymi, naśladowania i wywoływania reakcji ruchowych. Faktem jest bowiem, że dziecko, które od pierwszych miesięcy swojego życia ma kontakt z muzyką, pełniej się rozwija, szybciej reaguje na bodźce zewnętrzne oraz ma lepszy kontakt ze światem.Poza tym kształcenie muzyczne dzieci stymuluje zdolności komunikacyjne. Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice u swych dzieci obserwują zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto maluchy znacznie łatwiej i na dłuższy czas potrafią koncentrować swoją uwagę, co oczywiście wpływa na rozwój intelektualny. Dzieci, które uczęszczały na zajęcia muzyczne wg teorii E.E.Gordona jeszcze przed pójściem do placówki oświatowej posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, jak również potrafią koordynować swoje ciało do pracy z muzyką. Przede wszystkim jednak muzyka, ze względu na jej rozumienie, jest dla nich czystą przyjemnością.

Dla kogo?

Na zajęcia zapraszamy dzieci z osobą dorosłą (rodzice, dziadkowie, opiekun) oraz kobiety w ciąży. Zabieramy ze sobą wygodny strój (większość czasu spędzamy na dywanie), zmieniamy obuwie, można oczywiście pozostać w skarpetkach. Rodziców zachęcamy do czynnego uczestnictwa, nikt nie ma tak dobrego kontaktu z dzieckiem, jak rodzic. Dzieci ( te poruszające się samodzielnie) mają pełną swobodę ruchu, nie są zmuszane do siedzenia w miejscu. Raczej dorośli podążają za dzieckiem. Ucho pracuje nawet w czasie zabawy.