Co to jest?

Logorytmika to program ćwiczeń muzyczno-ruchowych, realizowanych z dziećmi z zaburzeniami mowy i zachowania, ściśle podporządkowany terapii logopedycznej. Logorytmika jest więc swoistą formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej.

Na czym polegają zajęcia?

  • Zajęcia mają charakter zabawowy. Polegają na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno – ruchowych, a ich składnikiem wiodącym jest rytm. Kształcą ruchy całego ciała, co ma bezpośredni wpływ na ruchy narządów mowy oraz wyrabiają poczucie rytmu. Taniec, pląsy, ruchowe inscenizowanie piosenek mają dla dzieci nieocenioną wartość. Mówienie i ruch w połączeniu z muzyką angażuje jednocześnie kilka analizatorów: ruchowy, słuchowy, wzrokowy, dotykowy. Dzięki temu dzieci łatwo pokonują bariery intelektualne, emocjonalne, charakterologiczne, a także motoryczne. Wszystko to daje znakomity fundament do rozwijania mowy. Wykorzystywanie w czasie zajęć instrumentów dziecięcych przyczynia się do wzbogacenia środowiska akustycznego. Dzięki instrumentom można dziecko wprowadzić w różnorodny świat dźwięków. Muzykując dziecko poznaje cechy dźwięku, relacje zachodzące między dźwiękami, zaś grając – staje się sprawcą swego działania (tworzy dźwięki i ich ciągi), doskonali sprawność manualną i precyzję ruchów, uczy się działań pod kontrolą wzroku. Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne są podstawowym elementem zajęć logorytmicznych: wzmacniają siłę mięśni oddechowych oraz wpływają na wydłużanie fazy wydechowej. 

Co dają?

Logorytmika uczy płynności ruchów, otwiera na muzykę, pozwala wyładować nagromadzoną energie oraz zwolnić napięcie mięśniowe.  Dzięki tym zajęciom dziecko uczy się prawidłowego oddechu oraz doskonali koordynacje słuchowo- wzrokowo- ruchową.