CO TO JEST?

Sensoplastyka czyli edukacja sensoryczno – plastyczna. Metoda wspiera rozwój dziecka poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukacje plastyczną oraz elementy coachingu.

Na czym polegają zajęcia?

Warsztat Sensoplastyczny opiera się na wykorzystaniu działań sensoryczno – plastycznych. Polega na dowolnym doświadczeniu przez uczestników  zajęć materiałów plastycznych. Samodzielnie przygotowują Oni różnego rodzaju masy plastyczne oraz farby jednocześnie aktywizując wszystkie swoje zmysły. Masy tworzymy wyłącznie z produktów spożywczych.  Dzięki temu mamy pewność, że materiały są bezpieczne dla dzieci( zwracamy uwagę na pojawienie się alergii). Kolejna cechą zajęć jest przemiana. Dzieci mają okazje obserwować zmiany zachodzące w masach. Nabywają w ten sposób wiedze na temat związków przyczynowo skutkowych. Istotnym aspektem zajęć  jest nie używanie odzieży ochronnej (tj. fartuchów, kombinezonów itp.)! Przygotowujemy po prostu strój roboczy czyli zwykłe ubranie przeznaczone na ubrudzenie.

Celem zajęć z Sensoplastyki jest budowanie twórczych, samodzielnych i zrównoważonych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane do wyzwań jakie stawia im współczesna rzeczywistość. A przede wszystkim będą gotowe do osiągania sukcesów

Co dają takie zajęcia?

Sensoplastyka wpływa na harmonijny rozwój zmysłów oraz całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na tworzenie się nowych połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym łatwiej nam się myśli oraz szybciej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle małego dziecka. Trenujemy przystosowywanie się do zmian, elastyczność, kompetencje intra oraz interpersonalnych.  Warsztaty wpływają na  świadomość ciała i przestrzeni, rozwój mowy, rozwój poznawczy, usprawnienie ruchowe. Zajęcia sprzyjają relaksacji. Poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, budując w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.

Dla kogo?

Na zajęcia zapraszamy dzieci z osobą dorosłą (rodzice, dziadkowie, opiekun). Zabieramy ze sobą wygodny strój (większość czasu spędzamy na dywanie), zmieniamy obuwie, można oczywiście pozostać w skarpetkach. Rodziców zachęcamy do czynnego uczestnictwa, nikt nie ma tak dobrego kontaktu z dzieckiem, jak rodzic. Dzieci ( te poruszające się samodzielnie) mają pełną swobodę ruchu, nie są zmuszane do siedzenia w miejscu. Raczej dorośli podążają za dzieckiem.